Behandling på ert företag

Varför är personalvård viktigt?

Alla arbetsplatser behöver sin personal i god hälsa. Förutom att arbetsuppgifterna kräver den anställdes mentala närvaro under lång tid utförs arbetet mer i regel än undantag på ett statiskt, långvarigt, monotont och för kroppen nedbrytande sätt. För att få behålla sin personal välmående mentalt och fysiskt är avhjälpande och förebyggande behandling på arbetsplatsen ett lyckat koncept. Studier visar på att smärttillstånd i rörelseapparaten som ej är övergående inom 3 veckor löper högre risk att bli kvarstående besvär hos den enskilde individen och även en potentiell risk för sjukskrivning för företaget. Vanligaste orsakerna till sjukskrivning och förtidspension är smärta i rygg- och nacke, områden där kiropraktorn är särskilt specialiserad.

Behandling på företag

Vi kommer ut till er arbetsplats och tar hand om personalen. Det ger både tidseffektivitet och en lönsam investering i personalen och företaget. Vid avtal mellan ert företag och Klinikum får er personal inte bara kontinuerlig hjälp utan också garanterat snabb hjälp med behandling vid akut uppstått behov som ex ryggskott. Ett avtal kan innebära att vi kommer ut till er arbetsplats mellan ca 1-4 gånger per månad, eller vid enstaka tillfällen efter behov. Vi har inga tidsbindande avtal utan värdesätter att samarbetet fungerar för båda parter där vi levererar god, kvalitativ hälsovård.

Behandling kan även bokas av era anställda hos oss på kliniken, vilket är mer praktisk om det rör sig om ett besök av en anställd.

Avdragsgillt

Kiropraktik är skatt- och avgiftsfri för företag då den syftar till att verka förebyggande och rehabilitera personalen. Det kan röra sig om förebyggande åtgärder som ergonomisk och fysisk rådgivning men även kiropraktisk behandling i förebyggande eller rehabiliterande syfte.
Läs mer på Skatteverket.

Pris och information kring upplägg

Förebyggande kiropraktik på företag kostar från 750 kr per behandling.

Vi kommer ut till er och har med allt som behövs för att genomföra en behandling. Vi kommer överens med den enskilde om vilken typ av behandling som är lämplig att utföra. Företaget kan ta hela kostnaden eller låta personalen betala en del av summan.

För att uppnå ert företags förväntningar på våra tjänster kommer vi gärna ut på ett möte med offert där vi tillsammans går igenom villkoren för samarbetet. Vår absoluta ambition är att leverera hög kvalité och tillmötesgå ert företags behov i största möjliga utsträckning.
Specifika villkor för bl.a fakturering, upplägg, tidsbokning etc skapas separat i offert.

Offertförfrågan