Kära ländrygg, varför värker du?

  Smärta i ländryggen är ett vanligt förekommande tillstånd. Besvären kan komma gradvis med ökande värk och trötthetskänsla eller som hastigt påkommen huggsmärta med krampkänsla i ryggmusklerna som varierar beroende av kroppsställning. Smärtan uppkommer ofta i samband med ett lyft eller sidovridning av bål/rygg. Smärta har en viktig funktion Smärta är en signal (bortsett från […]