Övervikt och dess följder

En långvarig trend  Sedan några årtionden tillbaka finns en negativ hälsotrend med övervikt/fetma som fortsätter och ökar bland gemeneman. År 2021 var det enligt folkhälsomyndigheten  52% som uppgav ett längd-viktförhållande som indikerar fetma eller övervikt.    Det kan vara flertalet orsaker till att vi blir överviktiga:   ·      Vi stressar,.. och gör sämre val […]