Att ha kunskaper i HLR är att ta ansvar för sina medmänniskor!

 

  

Tack Willys Hemma Täby och Ica Supermarket Sjöstaden för att Klinikum får bidra till utbildning som räddar liv. Väl kämpat!

 

Hjärtstopp kan ske var som helst. Nationell statistik visar att chansen för överlevnad ökar med 2-3 gånger om hjärt- och lungräddning börjar i tid. Du kan genom kunskap i hjärt- och lungräddning (HLR) vara betydelsefull för någons överlevnad!

 

Hjärtstopp är ett tillstånd som obehandlat alltid leder till döden men där man i många fall med snabbt och effektivt ingripande kan rädda en persons liv.

Det finns många orsaker till hjärtstopp, såsom drunkning, kvävning eller svåra astmaattacker. Den vanligaste orsaken till ett plötsligt oväntat hjärtstopp är dock en underliggande hjärtsjukdom. Speciellt i samband med en hjärtinfarkt är risken för ett hjärtstopp stor.

 

Varje dag drabbas mer än 20 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Dessa personer är helt beroende av att någon i deras närhet omedelbart påbörjar HLR samt av snabb tillgång till hjärtstartare.

 

HLR-utbildning

 

På Klinikum är registrerade instruktörer i hjärt- och lungräddning utbildade enligt svenska utbildningsprogrammen för HLR som är baserade på internationella riktlinjer från European Resucitation Council (ERC) 2015.

 

Utbildning är anpassad för såväl privatpersoner som företag och följer riktlinjer med standardiserat innehåll och metodik. Klinikum erbjuder grundutbildning samt repetitionsutbildningar i Hjärt och Lungräddning för vuxen.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska övningar. Kursen ger dig handlingsberedskap om olyckan skulle vara framme i såväl offentlig miljö, arbetsplatsen eller i hemmet.

Genom HLR-utbildning kan du bidra med livsviktig kunskap om hjärt- och lungräddning, hur en hjärtstartare används samt ingripanden vid ett luftvägsstopp.

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning rekommenderar alla att årligen praktiskt träna hjärt-lungräddning, hur man använder en defibrillator samt åtgärder vid luftvägsstopp.

Är du intresserad av HLR- utbildning, kontakta oss på 08 55 00 55 55 eller maila: info@klinikum.se

 

Hälsningar,

Ida, Linn & My