Hjärnskakning – en potentiell ”idrottsskada” att ta på allvar

När huvudet får sig en smäll. Tänkvärda tips.

Hjärnskakning kan uppkomma efter en smäll mot huvudet och kan leda till att du svimmar av och tillfälligt förlorar medvetandet. Det är ju lätt hänt att man ramlar eller att man får en smäll av en armbåge i vid idrottande. Det som händer vid en hjärnskakning är att hjärnan hamnar i rörelse innanför kraniet. Man kan svimma direkt, må illa, få minnesförlust, eller bli yr beroende på graden av hjärnskakning. 

 

Vad är det man ska tänka på om olyckan är framme?

 

Han eller hon behöver akutsjukvård om något av följande symtom framträder:

•Kraftig huvudvärk 

•Synförändringar, eller om höger och vänster pupill är olika stora

•Personen försämras i sitt mående, blir förvirrad eller beter sig annorlunda

•Krampanfall

•Upprepade kräkningar

•Om personen är slö eller svår att väcka

 

Var uppmärksam på personens mående även efter det akuta skedet. Verkar det som att personen som fått smällen uppvisar ett ”ok” status efteråt, utan att ha fått några nämnvärda symtom, ska den personen ändå observeras närmsta tiden. Personen ska då hållas vaken. 

OBS!

Det är verkligen viktigt att vila efter en hjärnskakning så att hjärnan får återhämta sig. Vid nytt trauma mot huvudet tätt inpå en hjärnskakning som inte helt hunnit läka ut finns risk för ”Second impact syndrome” som kan ge hjärnödem, dvs att hjärnan svullnar upp och som ofta har dödlig utgång. Väldigt ovanligt men viktigt att känna till.