Muskelknutar?

Muskelknutar?

 

Ömma punkter i muskler och muskelfästen, även kallat myofasciella triggerpunkter är ett relativt vanligt förekommande tillstånd i kroppen muskler och muskelsenor.

En triggerpunkt eller i dagligt tal ”muskelknuta” är en ofarlig men ibland besvärande företeelse som uppstår i muskelfibrerna när de aktiveras över längre tid och inte får paus för återhämtning och avslappning. Triggerpunkten uppstår vanligtvis i områden av muskulaturen eller muskelsenan som är mer utsatt för långvarig statisk, repetitiv eller monoton aktivering.

 

Triggerpunkterna kan orsaka molande, obehaglig värk ständigt närvarande eller som uppkommer när du arbetar med muskeln. Det kluriga med triggerpunkter är dock att de ofta inte sitter i det området som värker.

En aktiv triggerpunkt i en av skuldrans muskler kan till exempel ge värk i armen.

En av de vanligaste triggerpunktssmärtorna är spänningshuvudvärk, den man får av att sitta med dålig hållning, till exempel framför en dator. Nackmusklerna får jobba statiskt hela tiden för att bibehålla huvudets tyngd och kan vid långvarigt statiskt arbete utlösa en värk som känns i nedre delen av pannan och bakom ögonen.

 

Alla kroppens muskler och muskelsenor har även invävda känselreceptorer som kontrollerar muskeln och senans belastning vid rörelse som tillsammans med örats balansorgan och vår syn kontrollerar balans och aktiviteten i vår hållningsmuskulatur.

Om vävnaden utsätts för tungt eller lätt långvarig statisk, repetitivt eller monotont arbete försämras cirkulationen i muskeln och kan om belastning kvarstår orsaka aktivering av smärtreceptorena och ökad smärtgenerering av nervsystemet.

Ca 50 % av alla arbets- och motionsskador är orsakat av överbelastningsskador och inte allt för sällan är muskler och muskelsenor den drabbade vävnaden.

 

Symtom

·         Smärtande kännbar spänning i muskulatur, som ökar smärta lokalt samt utstrålande smärta när tryck appliceras på affekterad punkt.

·         Vid tryck reproduceras symtomen som en utstrålande känsla (smärta, stickning, domningar och svaghetskänsla)

·         Nedsatt rörelse i muskeln

·         Muskeln är spänd, blir snabbt trött och smärtan även efter att aktivitet/rörelse minskar.

·         Ibland känsla av kyla, ”gåshud” eller ökad värme i området.

 

Hur kan då triggerpunkter te sig ”områdesspecifikt”?

 

Axel/skuldra: Ömma muskelspänningar som ger utstrålande smärta/domningar/stickningar/kraf.tlöshet och tyngdkänsla i arm och hand

 

Höftledsmuskultur: ischiasliknande smärta med utstrålningar i framsida lår samt ner i fot.

Sätesmuskulatur: ischiasliknande smärta, baksida lår samt ner i fot.

Nacke: Spänningshuvudsvärk, synrubbningar, yrsel.

 

 

 

Orsak 

Inaktiv/stillasittande livsstil

Övervikt

Dåligt cirkulation i muskeln (dålig kondition)

Dålig koordination

Arv

Stress

Trauma (whiplash ex)

Bristande postural hållning

Dålig Ergonomi

Bristande sömn eller sömnrubbningar

Ångest och depression

 

Behandling

 

Du kan själv lindra smärtan och värken genom att öka cirkulationen, genom att röra på dig dynamiskt ökar blodgenomströmningen till och från muskeln vilket kan lindra värken och smärtan. En rask promenad, träning, avslappning eller massagebehandling kan bidra till att smärtsymtomen lindras självmant.

Har du haft besvären en längre tid och smärtan och värken kvarstår kan en mer grundlig undersökning av symtomen behövas för att komma till bukt med besvären.

 

Vid symtom på myofasciella smärtbesvär är Kiropraktisk behandling tacksam för att lindra smärtbesvär och återhämtning för muskulaturen. En viktig åtgärd är att anpassa arbets- eller aktiviteten som utlöst besvären samt att genom noggrann undersökning utesluta underliggande sjukdom eller inflammtion.

Risken för långvariga smärtbesvär ökar om du går med smärta och besvär över längre tid och ökar då även risken för att andra leder, muskler och senor skall överbelastas genom att

Ditt rörelsemönster försöker avlasta det smärtande området. Smärta som inte lindras orsakar minskad funktion och välmående för den drabbade individen.

Prognosen vid myofasciella smärtbesvär är god och chansen för att bli smärtfri ökar om diagnos kan ställas och behandling och rehabilitering kan initieras omgående för att avlasta det inflammerade området och bidra till läkningsprocessen. 

Vi som leg. Kiropraktorer hjälper dig att identifiera utlösande faktorer, behandlar symtom och därmed effektivisera läkningsprocessen. Vi har gedigen utbildning och erfarenhet inom diagnostisering och behandling av både akuta och långvariga smärtbesvär i kroppens rörelseapparat. Manipulationsbehandling förbättrar rörlighet och funktion och kompletteras med mjukdelsbehandling av muskler, stretch och råd om alternativ träning och ergonomi för att du skall bli av med dina besvär och undvika framtida och långvariga smärttillstånd. 

Djupgående massage kombinerad med triggerpunktsbehandling är även ett bra alternativ vid myofasciella smärtbesvär.

 

Allt gott,

 /Ida, Linn, Yvonne och Malin