Vi har öppet som vanligt!

Tack för att ni fortsätter stödja vår verksamhet även under ovissa tider! Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som i allmänhet föreligger för hälso- och sjukvård.

 

Vi glädjer oss åt att vår verksamhet kan fortgå som vanligt då vi fortsatt behövs både för att både hjälpa enskilda patienter men även vara en avlastande vårdinstans för övriga vården. Har du ett akut uppkommet smärtbesvär, konsultera i första hand oss kiropraktorer som arbetar med smärta och värk uppkommen i rörelseapparaten! Vi kan göra en bedömning om du behöver slussas vidare i vården.

 

Sök till oss som vanligt vid smärta eller stelhetsbesvär. Även huvudvärk som uppfattas komma från spänd nacke eller axlar är du välkommen att söka för. Vi ber dig stanna hemma vid symtom på förkylning.

 

Vid fina dagar kan vi erbjuda ett ”väntrum” utanför entrén, vilket bidrar till minskad risk för smittspridning.

 

Tillhör du en riskgrupp och har frågor angående vård hos oss är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på tel 08-55 00 55 55.

 

Allt gott!

 

Med vänlig hälsning,

Ida, Linn & My